Här finns svar på de flesta frågor som du som boende, mäklare eller spekulant har. Om du undrar över något annat är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.


Andrahandsuthyrning

Det finns möjlighet att hyra ut lägenheten vid exempelvis arbete eller studier på annan ort. Dock krävs alltid styrelsens godkännande innan du kan skriva eventuellt avtal, även vid korttidsuthyrning. Kontakta därför styrelsen så tidigt som möjligt. Ansökan om upplåtelse i andra ska göra på särskild blankett (https://blanketter.officekey.se/riksbyggen/Andrahandsupplatelse-bostadsratt.pdf) och lämnas till styrelsen.

Styrelsens godkännande krävs även om lägenheten lånas ut.

Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift som motsvarar 10 % av ett prisbasbelopp per år.


Avfall och återvinning

Soprum finns i gatuplan, med ingång från Gotlandsgatan.

Matavfall lämnas i en särskilt kärl i soprummet.
Utrustning för att sortera matavfall finns att hämta i tvättstugan. Där finns även extra påsar.

Tidningar lämnas i de stora kärlen till vänster innanför dörren till soprummet.

Glödlampor och lysrör lämnas i tunnor i soprummet.

Tomglas, metall-, plast- och pappersförpackningar lämnas vid återvinningsstationen på Bjurholmsgatan (vid Konsum) eller vid Ringvägen 163.

Grovsopor lämnas till återvinningscentralerna i Vanadisberget eller Östberga.
Hämtning av grovsopor kan beställas via Stockholm vatten och avlopp (svoa.se).
Inga grovsopor, som till exempel möbler, får ställas i vindskorridorerna eller andra allmänna utrymmen.

Miljöfarligt avfall lämnas vid miljöstationerna eller till Stockholms stads mobila miljöstation.

I sopnedkastet slängs enbart avfall som inte kan sorteras. Soppåsarna ska vara ordentligt knutna. Papperskassar, sopsäckar och skrymmande saker, som till exempel pizzakartonger, fastnar i röret och orsakar stopp i sopnedkastet.
Eventuellt stopp i sopnedkastet ska anmälas till Riksbyggen (se fastighetsskötsel).


Avgiften

I månadsavgiften ingår
– 1/12 av årsavgiften, som inkluderar hushållsel, vatten/avlopp,  vindsförråd, tillgång till bastu och tvättstuga samt ett mindre basutbud av TV-kanaler.
– Bredband 1000/1000 Mbit, för närvarande 89 kr/månad
– Värmeavgift

Från och med december 2020 kommer kommer månadsavierna skickas ut via Kivra. Är du ansluten till Kivra levereras avin till din digitala brevlåda och du får en avisering med e-post när avin anländer. Har du även installerat Kivraappen får du även en pushnotis. Är du inte ansluten till Kivra får du en pappersavi med posten.

Om avgiften inte betalas i tid kan nyttjanderätten till bostaden förverkas.


Bastu

Finns på entréplanet och bokas i almanackan på väggen.


Brandskydd

Brandvarnare finns i varje lägenhet, i allmänna utrymmen och i hissarna. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för kontroll av att brandvarnaren i lägenheten fungerar och för byte av batteri.

Brandsläckare finns på varje våningsplan samt i garaget.

Egenkontroll av fastighetens brandskydd genomförs fyra gånger per år.

OBS! Använd inte hissarna om lägenheten måste utrymmas, utan ta dig ut via trapporna.


Bredband, TV och telefoni

För bredband, TV och telefoni finns ett flertal alternativ för dig som boende att välja bland. Fastigheten är ansluten till ett fibernät och i varje lägenhet finns ett nätverksuttag. Genom föreningens gruppavtal med Ownit ingår 1000/1000 Mbit bredbandsabonnemang som ett obligatoriskt tillägg till årsavgiften med 89 kr per månad och hushåll. För närvarande är det den högsta hastigheten dom erbjuder. Om det finns möjlighet i framtiden att uppgradera till något snabbare, gör du det direkt hos Ownit som då också fakturerar mellanskillnaden till dig. Som tillval finns IP-telefoni samt ett brett utbud av TV-kanaler för dig som önskar det. Nya bostadsrättshavare behöver kontakta Ownit.

Dessutom finns anslutning till Tele2 som erbjuder TV, bredband och telefoni via kabelnätet (koax). Utan att teckna något abonnemang har du som boende tillgång till ett analogt såväl som digitalt grundutbud av TV-kanaler (SVT, TV4, TV6, FOX, Axess TV). För fast telefoni finns även det analoga nätet med telejack i varje lägenhet.


Bygga om

Kontakta alltid styrelsen om du vill bygga om din lägenhet. Vid VVS- och elarbeten krävs certifierad och behörig entreprenör med ansvarsförsäkring.

Informera dina grannar och föreningens hyresgäster om ombyggnaden, då det kan förekomma buller. Visa hänsyn genom att inte orsaka buller tidiga morgnar eller sena kvällar.

Tänk på att det krävs tillstånd från polisen för att ställa ut en säck med byggavfall på trottoaren eller gatan.


Cykelförråd

Cykelförråd finns på gatuplan med ingång både från gården och från Gotlandsgatan. Det finns även cykel-/barnvagnsrum på varje våningsplan där dessa kan förvaras i mån av plats. Tänk på att använda ordentliga lås!


Engagera dig!

Att vara med i styrelsearbetet är en bra erfarenhet och ger dig en bra inblick i föreningens ekonomi och pågående projekt, hur styrelsearbete fungerar och erbjuder en möjlighet att påverka det som sker i föreningen. Om du är intresserad av att bli en del av styrelsen ber vi dig att ta kontakt med valberedningen, vars kontaktuppgifter du hittar i entrén.


Fastighetsförvaltning

Riksbyggen svarar för såväl ekonomisk och teknisk förvaltning, som fastighetsskötsel. De är i vår fastighet minst en gång per vecka. Du når dem på tel. 0771-860 860.


Felanmälan

Felanmälan ska alltid göras på telefonnummer 0771-860 860 eller via riksbyggen.se. Det gäller såväl fel i allmänna utrymmen som i lägenheten. Felanmälan kan göras dygnet runt.


Garage

Bil- och MC-platser finns att hyra i fastigheten. Det finns även viss möjlighet att ladda e-bil.

Kontakta Riksbyggen tel. 0771-860 860 om du vill anmäla dig för garageplats eller har frågor som gäller garaget.

Vi ber dig att hålla uppsikt över garageporten vid in- och utpassage så att ingen obehörig person smiter in.


Gården

Här finns en boulebana samt utemöbler under sommarhalvåret. Grillar finns att låna. För att undvika att rök blåser in i lägenheterna sker grillning i hörnet längst bort från huset.

Om du röker på gården tänk då på att stå borta vid grillarna och att ta med fimpen hem.

Mellan 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på gården, vänligen tänk på att många har sina sovrum åt det hållet.

Höst och vår städar vi gården gemensamt. Tid anslås bland annat i hissarna och här på hemsidan.


Lägenhetsförteckning

Om du som boende vill ha ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för din lägenhet ska du kontakta kontakta Riksbyggen på tel. 0771-860 860  så skickar de kostnadsfritt ett utdrag till din bostad eller via e-post.


Lägenhetsnummer

Vänligen notera att varje lägenhet har två olika lägenhetsnummer. Det nummer som står på ditt kontrakt (1301-1809 alt 11301-11809) gäller i samband med överlåtelser och pantsättning, medan det nummer som står ovanför lägenhetsdörren och på postboxarna (1101-1609) gäller i alla andra sammanhang, inklusive i folkbokföringen.


Nycklar och nyckelbrickor

Om du förlorar din blå nyckelbricka och eller nyckeln till port ber vi dig att omgående kontakta styrelsen (styrelsen@brfrafsan13.se).

Det är också styrelsen som du ska kontakta om du behöver fler nycklar till porten och de gemensamma utrymmena.


Pantsättningsavgift

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på 1% av gällande basbelopp.


Radon

Radonmätning genomfördes vintern 2013-2014 utan anmärkning.


Sopor

I soprummet ut mot Gotlandsgatan finns möjlighet att lämna tidningar och glödlampor.

Återvinningsstation för tomglas, metall-, plast- och pappersförpackningar finns ett par hundra meter bort, vid Coop, samt vid Ringvägens östra ände. Närmaste återvinningscentraler finns i Vanadisberget och i Östberga.

För miljöfarligt avfall hänvisar vi till miljöstationerna samt Stockholms stads mobila miljöstation.

OBS! Släng inte stora påsar och skrymmande saker som pizzakartonger i sopnedkastet då de fastnar. Eventuellt stopp i sopnedkastet ska anmälas till Riksbyggen (se fastighetsskötsel).


Tvättstuga

Finns i entréplan. Tidsbokning sker på bokningstavlan på väggen med hjälp av en separat tvättstugenyckel. Kontakta styrelsen om du saknar nyckel.

För att det ska vara trevligt att använda tvättstugan ska du torka av maskinerna, ta bort luddet som samlats i torktumlarnas filter och sopa golven. Eventuella tomma tvättmedelsförpackningar slänger du i soppåsen.


Vindsförråd

Till varje lägenhet finns ett vindsförråd, märkt med lägenhetsnumret.


Överlåtelseavgift

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande basbelopp. Avgiften betalas av köparen.