Styrelseledamöter för styrelseåret 2022

Namn

Roll/huvudansvar

Telefonnummer

Anders Pettersson

Ledamot, Ordförande

+46 708 54 0433

Anita Eriksson

Ledamot, Sekreterare

+46 705 31 66 88

Benedicte Balslev

Ledamot, Ekonomi

+46 702 67 18 49

Roger Broberg

Ledamot, Garage

+46 706 69 83 02

Eva Ljung

Ledamot

+46 706 11 06 68

Sven Christiansson

Ledamot, Projekt: Stambyte, fönsterbyte

+46 705 62 63 32

Ali Yurtsever

Suppleant, Projekt: Stambyte, fönsterbyte

+46 703 16 04 86

Övriga invalda poster i föreningen 2022

Namn

Roll/huvudansvar

Mailadress

Anders Meyer

Föreningsvald revisor

mikael.meyer@se.gt.com

Declan Kirk

Föreningsvald revisorsuppleant

declan.kirk@genesoft.se

Linn Ebbvik Neuman

Valberedning, sammankallande

linnebbvik@gmail.com

Göran Johansson

Valberedning

goran.johansson@allt2.se

Anna Tyllström

Valberedning

anna.tyllstrom@gmail.com