Styrelseledamöter för styrelseåret 2023

Namn

Roll/huvudansvar

Telefonnummer

Anders Pettersson

Ledamot, Ordförande

+46 708 54 0433

Anita Eriksson

Ledamot, Sekreterare

+46 705 31 66 88

Benedicte Balslev

Ledamot, Ekonomi

+46 702 67 18 49

Roger Broberg

Ledamot, Garage

+46 706 69 83 02

Victoria Adamczak

Ledamot

+46 730 98 40 59

Sven Christiansson

Ledamot, Projekt: Stambyte, fönsterbyte

+46 703 16 04 86

Anna Tyllström

Suppleant

+46 704 92 24 65

Övriga invalda poster i föreningen 2023

Namn

Roll/huvudansvar

Mailadress

Anders Meyer

Föreningsvald revisor

mikael.meyer@se.gt.com

Declan Kirk

Föreningsvald revisorsuppleant

declan.kirk@genesoft.se

Ali Yurtsever

Valberedning, sammankallande

akyurtsever@googlemail.com

Jörgen Broberg

Valberedning

jb@jibromaskin.se

llona Touma

Valberedning

ilona_touma@hotmail.com